Kancelaria notarialna
Artur Szadkowski, notariusz

ul. Wołoska 78 lok. nr 2
02-507 Warszawa

tel. (22) 622-16-48
kom. 660-52-88-21

naprzeciwko budynku, w którym jest kancelaria znajdują się dwa parkingi

notariusz@szadkowski.com.pl

Kancelaria notarialna Artur Szadkowski - opłaty

W myśl przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Poniżej znajdą Państwo akty prawne dotyczące problematki opłat związanych z czynnościami odbywającymi się w kancelarii notarialnej:

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej taksy notarialnej

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.